Talvipäivän reitinvalinnat 2019

Päivitetty 10.3.2019 18:30

Yksin rogainingin olennaisimmista haasteista on valita reitti, joka on omalle joukkueelle sopivin.

Tavoitteena voi olla parhaiden maisemien löytäminen, mukavimmissa maastonosissa liikkuminen tai mahdollisimman helposti löydettävien rastien kiertäminen. Tällä sivulla asiaa tarkastellaan pisteiden näkökulmasta: Mikä olisi reitti, jolla meidän kuntotasollamme ja suunnistustaidoillamme saisi eniten pisteitä?

Tarkoituksena on löytää sopivin reitti paitsi kunkin sarjan nopeimmille myös hieman hitaammin edenneille. Jos haluat, kaiva oma kartta esiin (tai katso täältä) ja pohdi, olisitteko voineet kerätä enemmän pisteitä jollain toisella rastiyhdistelmällä olettaen, että kuljettu matka olisi säilynyt samana. Sen jälkeen voit tarkistaa, mikä ratamestarin ihannereitti olisi.

3 h sarjat

Tarkastelemme tässä 3 tunnin sarjojen reittejä aluksi kahdessa ryhmässä: 1) noin 15 km linnuntietä liikkuneet ja 2) noin 12 km liikkuneet. Jos aikaa ja energiaa riittää, spekulointi jatkuu myös lyhyemmän matkan kulkeneiden reiteillä.

Arvioita saa mielellään kommentoida joko sivun alalaidan kommenttikentässä tai sähköpostilla: metsareitti@gmail.com.

Lopputulokset pdf-muodossa | Live-tulokset ja joukkueiden käymät rastit

3 h miesten kärki ~15 km linnuntietä

Eniten pisteitä (89) kolmen tunnin sarjoissa keräsi Esko Harilan ja Paavo Väisäsen Länsi-Rajan Ryhti. Kisa oli hyvin tiukka, sillä 88 pisteeseen pääsivät sekä Tyrrin Tumput että Kerrankin hiki. Eivätkä neljänneksi tulleet Rekkailveksetkään jääneet kuin muutaman pisteen.

Olennaista on, että kaikki mainitut joukkueet käyttivät lähes saman verran aikaa ja liikkuivat suunnilleen saman matkan, ainakin jos se mitataan linnuntietä. Gps-seurannasta nähdään, että todellisuudessa kuljetun matkan osalta vaihtelua on selvästi enemmän.

Rekkailvekset juoksivat noin 5 kilometriä vähemmän kuin Tyrrin tumput, vaikka saivat melkein saman pistemäärän. Matkat eivät ole täysin vertailukelpoisia erilaisen maaston takia, mutta Tyrrin vauhdilla olisi varmasti voinut kerätä enemmänkin pisteitä. Ilvekset taas vaikuttavat tehneen hyvin fiksun reittisuunnitelman, koska siitä sai yhden pisteen enemmän per kuljettu kilometri kuin Tyrrin reitillä.

Sija Joukkue Aika Linnuntie Kuljettu Pisteet Pist/kulj.
1. Länsi-Rajan Ryhti 2:59:46 15,6 km 18,8 km 89 4,7
2. Tyrrin Tumput 2:52:59 15,4 km 22,0 km 88 4,0
3. Kerrankin hiki 2:55:40 15,5 km 18,9 km 88 4,7
4. Rekkailvekset 2:54:24 15,0 km 17,2 km 86 5,0

Olisiko kartalta sitten löydettävissä reitti, jolla mikä tahansa näistä joukkueista olisi voittanut? Siis sellainen reitti, jonka kukin kärkinelikosta olisi ehtinyt juosta ja pisteitä olisi tullut vähintään 90.

Siltä näyttää. Rata 5J–3B–4F–9A–7A–7G–6G–8D–7E–8E–5H–9B–6B–4E–3E–1C tuo 92 pistettä, ja sen pituus linnuntietä olisi samaa luokkaa kuin kärkinelikon kulkemien reittien. Maastossa ratamestarin ihanneradalla olisi pitänyt kulkea noin 18,6 km, mikä on samaa luokkaa tai vähemmän kuin Ryhdillä, Tyrrillä ja Hikillä.

RTM ihanne 2:59:59 15,6 km 18,6 km 92 4,9

Ihanneradalla olisi lisäksi ollut mahdollisuus lopussa koukata 1C:n jälkeen 2C:n, 1B:n ja 1D:n kautta, jos aikaa olisi jäänyt.

Alla olevassa kartassa on ihannereitti violetilla ja Länsi-Rajan Ryhdin reitti punaisella.

3 h ihanne + Ryhti.png

Ryhdin kulkema reitti on pituudeltaan samaa luokkaa kuin ihannereitti ja lisäksi siinä on jonkin verran enemmän tietä, joten kisan voittaja voi olla erittäin tyytyväinen valintaansa. Kovin paljon sitä ei olisi voinut parantaa.

Kovinta vauhtia pitänyt Tyrri olisi sen sijaan ehtinyt kerätä selvästi enemmänkin pisteitä. Esimerkiksi koukkaus 8B:lle toi vain 1,8 pistettä per juostu kilometri, kun heidän keskiarvonsa koko reitillä oli 4 pistettä/km.

Jos joukkue olisi kääntynyt 4A:lta 7E:lle ja jatkanut siitä maaliin Ryhdin (toiseen suuntaan) kulkemaa reittiä, olisi Tyrrille kertynyt selvän voiton tuovat 107 pistettä – noin puoli kilometriä lyhyemmällä reitillä kuin mitä he nyt kulkivat. Vauhdin puolesta joukkueella oli siis voiton avaimet käsissään.

3 h Tyrri.png

Kerrankin hiki löysi hyvin ihanneradan pisteputken 4F–9A–7A–7G–6G, mutta reitin alku ja loppu eivät olleet optimaaliset. Hikin vauhdilla olisi ehtinyt ihanneradankin.

Rekkailvekset puolestaan tekivät omalle vauhdilleen aivan optimaalisen reitin. Enemmän pisteitä kerätäkseen heidän olisi pitänyt edetä kovempaa vauhtia. Siinä tapauksessa paras idea olisi ollut ottaa 0,8 km lisämatkaa käymällä 7E:n ja 4D:n välissä 8D:llä. Jos se olisi onnistunut määräajassa, Ilvekset olisivat napanneet voiton 5 pisteen marginaalilla!

Merkillepantavaa on myös se, että Rekkailvekset olivat selvästi ottaneet opiksi viime vuodesta. Silloin heidän suunnitelmansa oli liian optimistinen ja aiheutti lopulta määräajan ylityksen ja isot miinuspisteet.

3 h naisten & sekasarjan kärki ~12 km linnuntietä

Noin 12 kilometriä linnuntietä kulkeneita joukkueita ei valitettavasti ollut mukana gps-seurannassa, joten kuljettu matka perustuu ratamestarin arvioon reitistä, jonka kukin todennäköisesti on kulkenut. Siinä ei näin ollen ole mukana mahdollisia virheitä tai selkeästi huonoja reitinvalintoja.

Jos joukkueenne tallensi kuljetun reitin sykemittarilla tai vastaavalla, niin lähetä mielellään reitti gpx-muodossa: metsareitti@gmail.com tai lataa se oman joukkueesi tulossivun kautta tulospalvelujärjestelmään!

Sija Joukkue Aika Linnunt. Kuljettu Pisteet Pist/kulj.
5. Team All In 2:54:47 12,9 km 15,5 km? 75 4,8?
6. IK Örnen 2:58:02 12,7 km 16,2 km 73 4,5
7. Team Pancake 2:59:20 12,2 km 16,2 km? 72 4,4?
8. Laserkissa & laiskiainen 2:58:53 12,6 km 67
9. Mustaneliö 3 2:50:18 12,1 km 66
10. Ruissalon Runnojat 2:53:22 11,2 km 66
11. KaTo 3:06:00 13,1 km 66
12. Team RunAndBike 2:59:03 13,1 km 65
13. Tuksunöörit 2:55:33 10,6 km 63

Naisten sarjan voittajan, Team All Inin 75 pisteen arvoinen reitti oli lähes täydellinen. Ainoa pieni kauneusvirhe tuli viimeisellä rastilla. Ainakin teoriassa heidän olisi kannattanut ottaa 2C:n sijasta 3A (joka tosin 5J:ltä tullessa oli selvästi vaikeammin löydettävissä kuin 2C).

Sekasarjan ykkönen, IK Örnen kiersi lähes saman reitin kuin All In. Ero tuli siinä, kun Örnenin reitti poikkesi yhteiseltä reitiltä 5 ja 3 pisteen rasteille, kun All In poikkesi puolestaan kahdelle 4 pisteen ja yhdelle 2 pisteen rastille.

Team Pancake meni Tyrrin Tumppujen tapaan ratamestarin ansaan hakiessaan 8B:n. Joukkue olisi päässyt tasapisteisiin All Inin kanssa, jos se olisi hakenut ensimmäiseksi 3A:n eikä 2C:n ja kulkenut sitten 5J:ltä 7E:lle matkan varrella olleen 2B:n kautta. Nämä hyvin pienet pidennykset olisivat kuitenkin edellyttäneet myös pientä vauhdin nostoa, sillä joukkueelle jäi maalissa ylimääräistä aikaa vain 40 sekuntia.

Ratamestarin 12 km:n ihannereittiä ei kukaan valinnut. Sen todellinen pituus olisi ollut suunnilleen sama kuin All Inillä, Örnenillä ja Pancakella, mutta pisteitä olisi tullut 77. Lisäksi lopussa olisi voinut vielä käydä 1B:llä ja 1D:llä, jos aikaa olisi jäänyt.

RTM ihanne 2:59:59 13,0 km 15,8 km 77 4,9

12 km:n ihannereitti on piirretty alla olevaan karttaan violetilla katkoviivalla, Team All Inin reitti punaisella, IK Örnenin vihreällä ja Team Pancaken sinisellä viivalla.

3 h ihanne + Ornen + All In + Pancake.png

12 km:n ihannereitin kiertämiseen olisi ollut mahdollisuuksia myös useammalla muulla seka- ja naisten sarjojen joukkueilla.

Laserkissa & laiskiainen kiersivät reitin, joka muistutti hieman ihannereittiä, mutta 6G:n ja 5J:n saaminen mukaan olisi edellyttänyt erilaista reittiä kahvilarastin tienoilla (8E ja 4B).

Ruissalon runnojat kiersivät koko Siikajärven, mikä ei heidän vauhdillaan mahdollistanut 66 pistettä enempää.

KaTon reitistä sai 73 pistettä, mutta joukkue ei ehtinyt kiertää sitä määräajassa, mikä vähensi pistesaaliin 66:een. Jos ajanpuute olisi käynyt ilmi jo rastilla 7E, olisi joukkue ehkä voinut ehtiä maaliin rastien 5H, 8E, 4B, 3E, 1C, 2C, 1B ja 1D kautta, mikä olisi tuonut tiimille 70 pistettä.

Myös Team Run and Bikelle tuli kiire lopussa. Heidän olisi ehdottomasti kannattanut käydä 8B:n sijasta 8D:llä ja 7E:llä. Kuljettu matka olisi ollut noin kilometrin lyhyempi ja pisteitä olisi tullut 7 enemmän. Säästetyn kilometrin ansiosta lopussa olisi ollut aikaa napata vielä maalin läheltä pari 1–2 pisteen rastia – ja sekasarjan voitto.

Tuksunöörien olisi ollut helppo saada lopussa 3 pistettä enemmän, jos he olisivat kiertäneet Siikajärven lopussa etelän ja 4G:n kautta eikä pohjoisesta 1C:n kautta. Kuljettava matka nimittäin oli käytännössä sama molemmissa vaihtoehdoissa.

3 h ~9 km linnuntietä

Kolmen tunnin sarjoissa oli erittäin monella joukkueella reitti, jonka pituus linnuntietä oli 9–10 km. Tällekin ryhmälle löytyi ihannereitti, jota kukaan ei käyttänyt ja joka olisi tuonut 3–20 pistettä enemmän.

9,6 km ihanne.png

Suunnittelu ratkaisee

Yhteenvetona kolmen tunnin sarjojen tuloksista voidaan sanoa, että voittoon vaadittiin erinomainen suunnitelma. Totta kai myös kuntoa ja hyvä suunnistustaito, mutta ilman onnistunutta suunnitelmaa eivät nekään riittäneet.

Mitä mieltä olit arvioista? Löysitkö paremman reitin? Kommentoi sivun alareunan kommenttiboksissa tai sähköpostilla: metsareitti@gmail.com!

6 h sarjat

Kuuden tunnin sarjojen tarkastelu aloitetaan kahden voitosta taistelleen joukkueen reiteistä.

6 h voittajat ~29 km linnuntietä

Kuuden tunnin kärkikaksikko Kivi ja sämpylä ja Team Mato kulkivat reitit, joiden pituusero linnuntietä mitaten oli vain 0,3 km. K&S keräsi kuitenkin 7 pistettä enemmän. Missä peli oikein ratkesi?

Kisa oli pitkään hyvin tasainen, sillä joukkueet lähtivät sattumalta samaan suuntaan (3A:lle) ja kiersivät ensimmäiset rastit lähes tasatahtia niin, että välillä toinen leimasi rastilla ensin ja välillä toinen. Rastilla 4G Mato (sininen viiva) on vain puoli minuuttia jäljessä, mutta pitkähkön tiepätkän sisältäneellä välillä 5G:lle K&S (punainen viiva) karkasi ja otti noin 2 minuutin eron.

Huomaa, että meillä ei ollut käytettävissä Team Maton tarkkaa reittiä. Karttaan piirretty sininen viiva on siksi vain arvio.

NTR-6h-karki-alku.png

NTR-6h-karki-alku-2Seuraavillakin väleillä K&S kulki nopeampaa, mutta teki parin minuutin virheen 6B:lle, ja Mato pääsi 50 sekunnin päähän (mutta ei ilmeisesti nähnyt K&S:ää rastilla).

Joukkueet jatkoivat samaa reittiä 5H:lle, josta K&S oikaisi suoraan kahvilarasti 8E:lle Maton käydessä ensin 4B:llä. Maton tullessa kahvilarastille oli se siis laskennallisesti edellä K&S:ää, joka tosin lähestyi jo kovaa kyytiä 7E:tä

7E:llä reitit taas yhtyivät erotakseen heti uudestaan, kun K&S kääntyi 4A:lle ja Mato jatkoi 4D:lle. Tässä molemmat joukkueet ottivat siis yhden 4 pisteen rastin, jota toinen ei ottanut. Rastilla 9E reitit taas yhtyivät ja Mato oli pisteiden puolesta tässä kohtaa edellä, mutta ajallisesti 4 minuuttia jäljessä.  Kun ottaa huomion, että käynti 4B:llä ennen kahvilarastia kesti ehkä vajaat nelisen minuuttia, oli peli vielä täysin ratkaisematta.

NTR-6h-karki-keski.png

Reittien pohjoisimmassa osassa joukkueet kiersivät Ruuhilammen ja Saarilammen samojen rastien kautta. Kun reitit sitten 7G:llä erosivat, oli Mato edelleen 4 pistettä edellä. Aikaa oli tosin kulunut 6,5 minuuttia enemmän kuin K&S:llä, jonka hieman reippaampi juoksuvauhti alkoi nostaa joukkuetta kohti voittoa.

Vaikka K&S otti 7G:n jälkeen 3F:n ja Mato juoksi sen ohi, ei tämä vielä ratkaisut peliä, koska Matolla oli 4 pisteen etumatka. Mutta 3F:n jälkeen K&S kaarsi 7A:lle, joka toi ratkaisevan eron Matoon.

NTR-6h-karki-loppu.png

Lopussa K&S vielä kaunisteli eroa ottamalla 5J:n kun Mato haki 2B:n ja 2C:n.

Joukkueiden eroksi tuli siis 7 pistettä. Matolle jää hieman jossiteltavaa, sillä se tuli maaliin 5 minuuttia ennen määräaikaa. Siinä ajassa se olisi voinut ehtiä hakemaan 7G:n jälkeen 3F:n ja 2B:n jälkeen 5J:n (eikä 2C:n). Vastaavasti K&S voi tietysti jossitella 6B:n pummilla ja välien 7A–5F–5J kiertävillä reitinvalinnoilla.

Kisa oli siis 7 pisteen erosta huolimatta tiukka, ja molemmat joukkueet olivat löytäneet oikein hyvän reitin. Mutta oliko se paras mahdollinen?

Ei sentään. Ratamestarin ihannereitti on kuvattu alla olevaan karttaan violetilla katkoviivalla. Se olisi sekä linnuntietä että todelliselta pituudeltaan noin kilometrin lyhyempi kuin kärkikaksikon reitit, mutta pisteitä ihannereitiltä olisi saanut 188, eli 7 enemmän kuin voittajilla. (Kartta suurenee klikkaamalla.)

NTR-2019-6h-ihanne+karki.png

Mitä mieltä olit arvioista? Löysitkö paremman reitin? Kommentoi sivun alareunan kommenttiboksissa tai sähköpostilla: metsareitti@gmail.com!

2 Comments on “Talvipäivän reitinvalinnat 2019

  1. Kiitos tästä. Kivi ja Sämpylä, mun tiimi!, olisi pitänyt lisätä 4B ennen 8E. Myös – If a few of the missing QRcodes had been in place, maybe we would have had more time to to collect some 1s and 2s near the maali, mutta jälkiviisaus on helppoa. 🙂 Kuten ratamesterin ihannereitti, se on hyvä reitti mutta maasto siellä on vaikea…. ehkä minä olen liian laiska. Kiitos paljon teillä!

    Liked by 1 henkilö

    • Totta, kartan pohjoisosassa olisi ollut aika paljon mäkeä kiivettäväksi. Muutama joukkue siellä kävi, mutta heidän vauhtiaan ei voi verrata teihin, joten ei voi kuin spekuloida…

      Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: